Att använda Endnote är att arbeta LEAN-inriktat?!

På min arbetsplats genomförs nu ett stort förändringsarbete. Vi ska alla börja jobba LEAN-mässigt oavsett om man är kirurg eller städare så ska vi jobba processinriktat. Det är helt i min linje – ja att jobba processinriktat och LEAN måste jag verkligen rekommendera. Av alla processarbetsböcker jag har läst så är LEAN det arbetssätt som tydligast förklara hur man jobbar smartare och inte mer eller gör onödigt arbete. Många tänkvärda idéer som behövs för både sjukvård och inom vårt eget området: Bibliotekssverige.

 I alla fall så slog det mig att om man lär sig EndNote och sedan jobbar med programmet så jobbar man ju helt klart ”rätt från början och undviker onödigt arbete”. Helt i LEANs anda.

WebCite® – arkivera webbsidor

Webbsidor förändras och försvinner. Via Webcitation.org kan du arkivera webbsidor du citerar för att säkerställa att informationen finns tillgänglig för den som vill följa upp dina referenser. Omkring hundra tidskrifter är medlemmar i Webcite, och en del av dessa kräver att webbreferenser ska arkiveras via WebCite®, se t.ex. författarinstruktionerna för Addiction.

Nystart

Från och med idag kör vi igång denna sömniga blogg igen. Vi har ändrat titel så att all slags referenshantering kan få plats här. Vi lyfter saker höga som låga, breda som smala. Kom med tips!

Vill du också vara med och blogga – hör av dig till mig!

Bilden ovan är plockad från fantastiska Bookshelf Porn.