EndNote-support

Här på Biomedicinska biblioteket, Göteborgs UB, får vi förhållandevis mycket EndNote-support-frågor, både från forskare/doktorander och från grundstudenter. GU har sitelicens på EndNote, det används alltmer även bland studenter, och vi har också kursinslag om Endnote på flera program (alltifrån termin 2 till i samband med uppsatsskrivande). All in gjorde detta att det ett tag kändes som vi skulle drunkna under supportbördan… Vi testar nu tre sätt att hantera detta inom organisationen

1) First line support – fler av våra kollegor (fra från kundtjänstteamet) lär sig grunderna i EndNote, så de kan svara på en del frågor. Vi i undervisningsteamet har haft kurstillfällen för kollegorna, och kollegorna har också haft träffar utan oss när de diskuterat EndNote-frågor. Tanken är att de ska känna sig trygga nog att börja nysta i EndNote-frågor och inte direkt koppla över till oss. Sen rycker vi såklart in om de behöver oss.

2) Öppna EndNote-stugor. Varje torsdag kl 12-13 har vi EndNote-mottagning i en av våra lektionssalar, och dit är både studenter och doktorander välkomna med sina EndNote-frågor. Vi kör inga genomgångar av programmet här (vi har månatliga öppna gratis demos för dem som aldrig använt EndNote innan), utan det är tänkt för de som börjat använda Endnote men fastnat någonstans, eller råkat ut för problem. Ansvaret för att bemanna dessa stugor ligger på undervisningsteamet, men ofta kommer även någon annan kollega också, de tycker det är ett bra sätt att lära sig mer om EndNote.

3) Korta filmer på vår hemsida med de vanligaste EndNote-frågorna, se http://www.ub.gu.se/skriva/refsystem/film/

Vi började med detta nu i höst, och upplever att supportbelastningen ändrats inom organisationen, mer hamnar i FirstLine-support och mkt kan också hänvisas till EndNote-stugorna. Detta gör att ”brandkårsutryckningarna” blir färre, och det gör att supporten inte ”stör” vår arbetstid lika mycket (tidigare kunde vi i undervisninsgetamet ibland ha fem EndNote-ärenden på en dag)
Hur jobbar ni er organisation med EndNote-suport? Är det ett problem?

Support

Jag får rätt ofta telefonsupportfrågor på EndNote, och har upptäckt att 90% av alla frågor rör sig om samma tio problem… Har ni liknande erfarenheter? Jag har funderat på hur jag ska kunna effektivisera det hele (det känns alltid som telefonsamtalen kommer när jag är som mest fokuserad på ngt annat, mkt märkligt 🙂 och i somras hittade jag ett gratis skärminspelningsprogram, Screentoaster varifrån man enkelt kan publicera sina små filmer på youtube. Jag invigde det glatt med att spela in en liten film om hur man ändrar output-style för Vancouver så den gör indrag på alla rader, se http://www.youtube.com/watch?v=2aJFQLtPIWk
Tror ni detta kan vara en väg för att hantera åtminstoen en viss del av supporten? Kan vi samarbeta om det och dela filmer?

Hur flyttar jag mina inställningar till en ny dator?

Om man behöver flytta sitt EN-program till en ny dator och vill behålla de inställningar man gjort så går det alldeles utmärkt. Det finns mer information i programmet under HELP under fliken ”Sharing your reference type table”. Detta resulterar i att du skriver över default-inställningarna och får in dina egna inställningar istället.

Konvertera dokument från RefMan till EndNote

Om man vill byta från RefMan till EndNote så är dessa program ganska kompatibla med varandra om man är lite försiktig. Se först till att du har samma referenser i EndNote som ditt tidigare RefMan-bibliotek.

Oformatera dina referenser i WORD-dokumentet och använd sedan Find/Replace i WORD för att bli av med ”record number”, sedan ska det inte vara några svårigheter att börja använda EndNote.

 Har dock inte testat detta själv så be aware…

Konflikt mellan Melior och EndNote X?

Enligt mina källor har ett envist rykte funnits att det uppstår problem med journalhanteringsystemet Melior och EndNote X. Detta rykte stämmer inte och förmodligen har problemet uppstått pga av annan programvara. Bara så ni vet.

EndNote X vs EndNote 9

Man kan ju skicka biblioteken mellan dessa två versioner – vilket är ett otroligt lyft just när man samarbetar med andra som har en äldre version, dvs 9. Att tänka på är att man måste kopiera .DATA foldern tillsammans med .enl filen för att de två versionerna ska kunna tala med varandra. Om du inte gör det så kommer biblioteksfilen vara tom när mottagaren (EN9) öppnar filen. Du kan helt låta bli att inkludera datafoldern om det är en mottagare med samma version. Bäst är att zippa filerna innan man skickar materialet. Däremot kan EN9 skicka biblioteksfilen utan datafoldern till en kollega med ENX.

Datafolderna har ju funnits med under flera versioner och man har inte riktigt behövt bry sig om den tidigare om man inte skapat termlistor. Nu är datafoldern en viktig del av biblioteken som vi måste ha bättre koll på.

EndNotebiblioteket går inte att öppna

Ibland flyttar man på sitt EndNotebibliotek till en annan plats på datorn och detta kan i vissa fall skapa problem. Dvs man kan plötsligt inte öppna biblioteket som vanligt. Då kan man behöva ”recover libraries”. Det gör man lättast så här:

http://www.endnote.com/support/faqs/Database/faq3.asp

Jag måste återigen slå ett slag för www.endnote.com ´s fantastiska FAQ.